Kết quả của ∫xexdx là:

A.

ex + xex + C

B.

C.

xex - ex + C

D.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...