Kết quả của ∫xexdx là:

A.

ex + xex + C

B.

C.

xex - ex + C

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Để tính ∫xexdx theo phương pháp tính nguyên hàm từng phần, ta đặt:

u = x , dv = exdx, suy ra du = dx, v = ex. Do đó:

∫xexdx = xex - ∫exdx = xex - ex + C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...