Kết quả của ∫x2dx là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Để tính I = ∫x2dx với x > -1, ta đặt t = 1 + x3 (t > 0), ta có dt = 3x2dx. Vậy:

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...