Kết quả của  là:

A.

2 + C

B.

2 + C

C.

sinx + cosx + C

D.

sinx - cosx + C

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đặt t = sinx - cosx thì dt = (cosx + sinx)dx

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...