Kết quả của ∫x2 cosxdx là:

A.

2xcosx - x2 sinx + C

B.

2xcosx + x2 sinx + C

C.

x2 sinx - xcosx + sinx + C

D.

x2 sinx + 2xcosx - 2sinx + C

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 12

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...