Kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo đã:

A.

Tạo ra loài mới.

B.

Tạo ra các chi mới.

C.

Tạo ra các họ mới.

D.

Tạo ra các nòi mới, thứ mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tạo ra các nòi mới, thứ mới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...