Kết quả của quá trình chọn lọc nhân tạo đã:

A.

Tạo ra loài mới.

B.

Tạo ra các chi mới.

C.

Tạo ra các họ mới.

D.

Tạo ra các nòi mới, thứ mới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tạo ra các nòi mới, thứ mới.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...