Kết quả của phép tính 173g + 122g là:

A.

295g

B.

255g

C.

300g

D.

285g

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 173g + 122g = 295 (g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...