Kết quả của phép chia  bằng:

A.

 + i

B.

i

C.

 - i

D.

-i

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...