Kết quả của giải pháp “hòa để tiến” là gì?

A.

Quân Pháp kéo ra Bắc.

B.

Hiệp định sơ bộ được kí kết.

C.

Quân Trung Hoa Dân quốc rút khỏi nước ta.

D.

Ta có thêm thời gian xây dựng lực lượng

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hiệp định sơ bộ được kí kết.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...