Kết quả của cuộc cải tố về kinh tế ở Liên Xô là

A.

rối loạn.

B.

thành công, đưa đất nước phát triển.

C.

xung đột gay gắt.

D.

chế độ đa đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kết quả của cuộc cải tố về kinh tế đã gây lên sự rối loạn, thu nhập quốc dân giảm sút nghiêm trọng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...