Kết quả của cuộc cải tố về kinh tế ở Liên Xô là

A.

rối loạn.

B.

thành công, đưa đất nước phát triển.

C.

xung đột gay gắt.

D.

chế độ đa đảng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kết quả của cuộc cải tố về kinh tế đã gây lên sự rối loạn, thu nhập quốc dân giảm sút nghiêm trọng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 20 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...