Kết luận nào về bản chất của tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

A.

Tia α, β, γ đều có chung bản chất sóng điện từ.

B.

Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử.

C.

Tia β là dòng các hạt mang điện.

D.

Tia γ là sóng điện từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tia α, β, γ đều có chung bản chất sóng điện từ.

Câu này không đúng vì tia α, β có bản chất hạt, chỉ tia γ có bản chất sóng điện từ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...