Kết luận nào sau đây là sai khi so sánh máy phát điện xoay chiều ba pha và máy phát điện xoay chiều một pha?

A.

Cả hai đều hoạt động theo nguyên tắc hiện tượng cảm ứng điện từ.

B.

Cả hai đều có cấu tạo gồm phần cảm và phần ứng.

C.

Cả hai đều có phần cảm là phần chuyển động, phần ứng là phần đứng yên.

D.

Dòng điện tạo ra bởi hai máy là dòng xoay chiều.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cả hai đều có phần cảm là phần chuyển động, phần ứng là phần đứng yên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...