Kết luận nào sau đây là sai khi nói về điện trường và từ trường?

A.

Điện trường biến thiên sinh ra từ trường xoáy.

B.

Từ trường biến thiên sinh ra điện trường xoáy.

C.

Điện trường và từ trường luôn tồn tại riêng biệt.

D.

Điện trường và từ trường có thể chuyển hóa lẫn nhau trong trường điện từ trường. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điện trường và từ trường luôn tồn tại riêng biệt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Dao động và sóng điện từ - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...