Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân toả năng lượng?

A.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết lớn hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.

B.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết bé hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.

C.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết bằng các hạt nhân tham gia phản ứng.

D.

Các hạt nhân sinh ra luôn có năng lượng liên kết nhỏ hơn 1 (MeV).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...