Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về phản ứng hạt nhân toả năng lượng?

A.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết lớn hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.

B.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết bé hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.

C.

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết bằng các hạt nhân tham gia phản ứng.

D.

Các hạt nhân sinh ra luôn có năng lượng liên kết nhỏ hơn 1 (MeV).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Các hạt nhân sinh ra có năng lượng liên kết lớn hơn các hạt nhân tham gia phản ứng.

Trong phản ứng toả năng lượng, tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân tham gia phản ứng luôn lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt nhân sản phẩm nên độ hụt khối của các hạt nhân sản phẩm lớn hơn. Vì vậy các hạt nhân sản phẩm có năng lượng liên kết lớn hơn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...