Kết luận nào sau đây không đúng đối với nhôm?

A.

Kim loại lưỡng tính.

B.

Có bán kính nguyên tử nhỏ hơn Mg. 

C.

Có phản ứng với cả axit lẫn bazơ.

D.

Ở trạng thái cơ bản có 1 electron độc thân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Kim loại lưỡng tính. (Không có kim loại lưỡng tính, tham khảo Thuyết Bronsted)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...