Kết luận nào dưới đây không đúng?

A.

Các loại dầu mỡ động vật và thực vật đều thuộc loại chất béo.

B.

Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy đều thuộc loại chất béo.

C.

Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy không thuộc loại chất béo.

D.

Xà phòng là muối natri hoặc kali của các axit béo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các loại dầu mỡ dùng để bôi trơn máy đều thuộc loại chất béo.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...