Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất? 

A.

Đối tượng lao động đã trải qua tác động của lao động.

B.

Tư liệu lao động. 

C.

Đối tượng lao động của các ngành giao thông vận tải.

D.

Yếu tố nhân tạo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tư liệu lao động. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...