Kẹp một đầu dây đàn hồi vào một nhánh của âm thoa, đầu còn lại được cố định. Cho âm thoa dao động với tần số 400Hz thì thấy trên dây có sóng dừng và đếm được 4 bụng sóng. Chiều dài của sợi dây bằng 2m. Tốc độ truyền sóng là:

A.

250 m/s.

B.

500 m/s.

C.

400 m/s.

D.

150 m/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...