Kênh Xuy-ê nối

A.

Địa Trung Hải và Ấn Độ Dương 

B.

Thái Bình Dương và Đại Tây Dương 

C.

Địa Trung Hải và Thái Bình Dương 

D.

Hồng Hải và Địa Trung Hải 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Hồng Hải và Địa Trung Hải 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...