Kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau ngày Cách mạng tháng Tám (1945) thành công là

A.

Phát xít Nhật.

B.

Đế quốc Anh.

C.

Thực dân Pháp.

D.

Trung Hoa Dân Quốc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thực dân Pháp.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...