Iridi  Ir  phóng xạ với chu kì bán rã là 75 ngày. Vào thời điểm t1, độ phóng xạ của một khối iridi là 1,2.106 Bq. Vào thời điểm t2, độ phóng xạ của khối đó là 4.105 Bq. Số hạt nhân bị phân rã trong thời gian từ t1 đến t2 là:

A.

ΔN = 74789.108.

B.

ΔN = 74789.109.

C.

ΔN = 74789.1010.

D.

ΔN = 74789.106.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

ΔN = 74789.108.

Lúc t1, có: H1 = λN1

Lúc t2 có: H2 = λN2

λ(N1 - N2) = H1 - H2 với H2 = 0,4.106 Bg

(N1 - N2) =

(N1 - N2) = = 74789.108.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...