Ion Ca2+ bị khử trong trường hợp nào sau đây?

A.

Điện phân dung dịch CaCl2 có vách ngăn giữa hai điện cực.

B.

Điện phân dung dịch CaCl2 không có vách ngăn giữa hai điện cực. 

C.

Điện phân CaCl2 nóng chảy.

D.

Cho Na tác dụng với CaCl2 nóng chảy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Điện phân CaCl2nóng chảy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...