Hyđrô cacbon xuất hiên do sự kết hợp giữa nguyên tố nào?

A.

C, H và O.

B.

C và H.

C.

C, H và N.

D.

C, H, O, N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C và H.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...