Hướng vòng cung là hướng chính của địa hình vùng núi nào nước ta?

A.

Hoàng Liên Sơn.

B.

Đông Bắc.

C.

Tây Bắc.

D.

Trường Sơn Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Hướng vòng cung là hướng chính của địa hình vùng núi Đông Bắc của nước ta (Atlat trang 6-7).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...