Hướng phát triển thông tin liên lạc nước ta cần ưu tiên phát triển mạng thông tin ở cấp:

A.

Vùng: để thông tin khu vực.

B.

Quốc gia: nhằm chỉ đạo, quản lí thống nhất.

C.

Tỉnh: Nâng cao nhận thức nhân dân.

D.

Quốc tế: xử lí nhanh thông tin kinh tế - xã hội và chính trị thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Quốc tế: xử lí nhanh thông tin kinh tế - xã hội và chính trị thế giới.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...