Hướng phát triển thông tin liên lạc nước ta cần ưu tiên phát triển mạng thông tin ở cấp:

A.

Vùng: để thông tin khu vực.

B.

Quốc gia: nhằm chỉ đạo, quản lí thống nhất.

C.

Tỉnh: Nâng cao nhận thức nhân dân.

D.

Quốc tế: xử lí nhanh thông tin kinh tế - xã hội và chính trị thế giới.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...