"How about going out for dinner with me , Cindy?" said Jason

A.

Jason asked Cindy went out for dinner with him

B.

Jason offered Cindy to go out for dinner with him

C.

Jason warned Cindy to go out for dinner with him

D.

Jason invited Cindy to go out for dinner with him

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...