Hợp lực của hai lực = 10N) và là lực (F = 20N) và hợp với một góc 60°. Độ lớn của lực

A.

50N.

B.

10 N.

C.

10N.

D.

20N.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...