Hợp lực của hai lực = 10N) và là lực (F = 20N) và hợp với một góc 60°. Độ lớn của lực

A.

50N.

B.

10 N.

C.

10N.

D.

20N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10 N.

Dùng định lí cosin: + F2 − 2F1F2cos60°

F2 = 10 N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...