Hợp kim nào sau đây không phải là của đồng?

A.

Đồng thau.

B.

Đồng thanh.

C.

Vàng 9 cara.

D.

Electron.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Electron.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...