Hợp kim nào sau đây của sắt bị ăn mòn chậm nhất?

A.

Fe - Ni.

B.

Fe - Sn.

C.

Fe - Cu.

D.

Fe - Ag.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...