Dạng axit nuclêic là thành phần di truyền thấy có ở cả 3 nhóm sinh vật virut, procaryota, eucaryota là

A.

ADN sợi kép vòng.

B.

ADN sợi kép thẳng.

C.

ADN sợi đơn vòng.

D.

ADN sợi đơn thẳng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...