Hợp chất X mạch thẳng có công thức phân tử là C4H9NO2. Cho 10,3 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. Khí Y nặng hơn không khí, làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A.

8,2.

B.

10,8.

C.

9,4.

D.

9,6.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

9,4.

Công thức cấu tạo thoả mãn của X là: CH2=CHCOONH3CH3.

CH2=CHCOONH3CH3 + NaOH  CH2=CHCOONa + CH3NH2↑ + H2O

0,1  0,1 (mol)

Khối lượng muối = 0,1.94 = 9,4 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...