Hợp chất X mạch hở, có đồng phân hình học, công thức phân tử C4H8. X có công thức cấu tạo là:

A.

CH2=CHCH2CH3.

B.

CH3CH=CHCH3.

C.

CH2=CCH3.

D.

CH2=CHCH2CH3 hoặc CH3CH=CHCH3 hoặc CH2=CCH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3CH=CHCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...