Hợp chất thơm A có công thức phân tử là C8H8O2. A tác dụng được Na, NaOH, tham gia phản ứng tráng gương. Vậy công thức cấu tạo phù hợp của A là :

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

A phải có nhóm –CHO; OH hoặc COOH,

vậy A là

 

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...