Hợp chất nào sau đây không được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân ?

A.

Tinh bột.

B.

ARN.

C.

Prôtêin.

D.

Lipit

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Hợp chất nào sau đây được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân: Tinh bột(cacbohidrat) ARN( Axit Nucleic) và Prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...