Hợp chất hữu cơ X mạch hở (chứa C, H, N) trong đó N chiếm 23,73% khối lượng. Biết X tác dụng được với HCl với tỉ lệ số mol nX : nHCl = 1 : 1. Công thức phân tử của X là:

A.

C2H7N.

B.

C3H7N.

C.

C3H9N.

D.

C4H11N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

C3H9N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...