Hợp chất hữu cơ X có tên gọi là: 2-clo-3-metylpentan. Công thức cấu tạo của X là:

A.

CH3CH2CHC1CHCH32.

B.

CH3CHC1CHCH3CH2CH3.

C.

CH3CH2CHCh3CH2CH2Cl

D.

CH3CHC1CH3CHCH3CH3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH3CHC1CHCH3CH2CH3

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...