Hợp chất hữu cơ mạch hở X chứa các nguyên tố C, H, N trong đó có 23,72% lượng N. X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1. Câu trả lời nào sau đây là sai?

A.

Cấu tạo của X là amin đơn chức, no.

B.

X là hợp chất amin.

C.

Nếu công thức X là CxHyNz thì mối liên hệ 2x − y = 45.

D.

Nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nếu công thức X là CxHyNz thì mối liên hệ 2x − y = 45.

Vì X tác dụng với HCl theo tỉ lệ mol 1 : 1 nên X là hợp chất đơn chức, chứa 1 nguyên tử N. Đặt công thức của X là CxHyNz với y ≤ 2x + 3.

X có 23,72% lượng N .100% = 23,72%.

Mh/c = = 59 = 12x + y + 14 12x + y = 45 x = 3, y = 9 (thỏa mãn).

CTPT của X là: C3H9N. Cấu tạo của X là amin đơn chức, no.

X là hợp chất amin; nếu công thức X là CxHyNz thì z = 1; 2x − y = -3 → sai.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...