Hợp chất hóa học có cấu tạo theo nguyên tắc đa phân là

A.

glucôzơ

B.

lipit

C.

axit amin

D.

tinh bột

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...