Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X, ancol Y (đều đơn chức, số mol X gấp hai lần số mol Y) và este X tạo ra từ X và Y. Cho một lượng 17,35 gam M tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH ,tạo ra 16,4 gam muối và 8,05 gam ancol. Công thức của X và Y là:

A.

HCOOH, C2H5OH.         

B.

CH3COOH, CH3OH.

C.

CH3COOH, C2H5OH.                 

D.

HCOOH, C3H7OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:

Mmuối = 16,4/0,2 = 82 --> CH3COONa.

X là CH3COOH (2x), Y là ROH (x), Z là CH3COOR (z)

nNaOH = 20x + z = 0,2

mM = 60.20x + x(R + 17) + z(R +59) = 17,35 --> 120x + (x + z)(R+17) + 42z = 17,35

Thế mAncol = (x + z)(R + 17) = 8,05 vào và giải hệ: —> x = 0,025 và z = 0,15 --> R = 29: C2H5 =>Y là C2H5OH.

Vậy đáp án đúng là C.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...