Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m (gam) X vào một lượng dư nước thì thoát ra V (lít) khí. Nếu cũng cho m (gam) X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V (lít) khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, Al = 27).

A.

39,87%.

B.

77,31%.

C.

49,87%.

D.

29,87%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...