Hỗn hợp X gồm Na và Al. Cho m (gam) X vào một lượng dư nước thì thoát ra V (lít) khí. Nếu cũng cho m (gam) X vào dung dịch NaOH (dư) thì được 1,75V (lít) khí. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Na trong X là (biết các thể tích khí đo trong cùng điều kiện, cho Na = 23, Al = 27).

A.

39,87%.

B.

77,31%.

C.

49,87%.

D.

29,87%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

29,87%.

Lưu ý: Na phản ứng với H2O tạo kiềm và Al tan ra trong kiềm.

- Nhận thấy: trong dung dịch NaOH dư, X (cả Na và Al) tan hoàn toàn, và giải phóng 1,75V (lít) > V (lít) ở thí nghiệm đầu (X + H2O: chỉ Na hết, Al có phản ứng và còn dư).

Na + H2 NaOH + H2↑               (1)

Al + NaOH + H2 NaAlO2 + H2   (2)

Đặt nNa = x mol; nAl = y mol.

X + H2O: Do Al dư nên n ở (2) được tính theo NaOH.

 ∑n = = 2x.

X + dung dịch NaOH dư: n ở (2) được tính theo Al.

 ∑n = .

Lập tỉ số: = 1,75 y = 2x.

Vậy: %Na = .100% = 29,87%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...