Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toànmột lượng X cần dùng vừa đủ 3,976 lít khí O2 (ở đktc), thu được 6,38 gam CO2. Mặt khác, X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. Công thức phân tử của hai este trong X là:

A.

C2H4O2 và C3H6O2.

B.

C3H4O2 và C4H6O2.

C.

C3H6O2 vàC4H8O2.

D.

C2H4O2 và C5H10O2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...