Hỗn hợp X gồm hai axit no: A1 và A2. Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol X thu được 11,2 lít khí CO2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol X cần 500 (ml) dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo phù hợp của hai axit là:

A.

CH3COOH và C2H5COOH.

B.

HCOOH và C2H5COOH.

C.

HCOOH và HOOC-COOH.

D.

CH3COOH và HOOC-CH2-COOH.

E.

M(3;0;0) 

F.

N(0;-1;1) 

G.

P(0;-1;0) 

H.

Q(0;0;1) 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...