Hỗn hợp X gồm Fe và một kim loại M. Cho 2,78g X tác dụng với dung dịch HCl dư được 1,568 lít khí H2 (đktc). Lượng X trên tác dụng với HNO3 dư, thu được 1,344 lít khí NO (đktc) duy nhất. M là:

A.

Al. 

B.

Zn.

C.

Ca.

D.

Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Al. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...