Hỗn hợp X gồm CuO và Fe2O3. Hòa tan hoàn toàn 44 gam X bằng dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được dung dịch chứa 85,25 gam muối. Mặt khác, nếu khử hoàn toàn 22 gam X bằng CO (dư), cho hỗn hợp khí thu được sau phản ứng lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 (dư) thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

A.

76,755.

B.

73,875.

C.

147,750.

D.

78,875.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

73,875.

O2- (oxit) ↔ 2Cl-

nO2- (oxit) =  = 0,75 (mol).

CO + O(oxit)  CO2 

  = nO2- (oxit) =  = 0,375 (mol).

 m =  = 0,375.197 = 73,875 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...