Hỗn hợp X gồm các este no, đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ. Toàn bộ sản phẩm cháy được dẫn chậm qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thấy khối lượng bình đựng axit tăng m (gam) và có 13,44 (lít) khí (đktc) thoát ra. Giá trị của m là:

A.

5,4.

B.

7,2.

C.

10,8.

D.

14,4.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

10,8.

Công thức hóa học chung của các este no, đơn chức mạch hở là CnH2nO2.
Gọi số mol este là x (mol).

Phương trình:

     (1)

x mol                  nx mol     nx mol

Ta có: meste= x(14n + 32) = m (g)    (2)

Khi dẫn sản phẩm cháy qua dung dịch H2SO4 đặc thì khối lượng bình tăng chính là khối lượng nước sinh ra ở (1)  18nx = m   (3)

Khí thoát ra ở đây là CO2 → Số mol CO2 = 13,44 : 22,4 = 0,6 (mol)  nx = 0,6  (4)

Thay vào (3) ta được: m = 18 × 0,6 = 10,8 (g).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...