Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn chức cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn V lít X thu được 28,16 gam CO2, 16,92 gam H2O và 2,24 lít N2 (các thể tích khí đều đo ở đktc). Các amin trong X thuộc loại:

A.

No, mạch hở.

B.

No, mạch vòng.

C.

Không no, mạch hở.

D.

Thơm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...