Hỗn hợp X gồm 3 amin đơn chức cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn V lít X thu được 28,16 gam CO2, 16,92 gam H2O và 2,24 lít N2 (các thể tích khí đều đo ở đktc). Các amin trong X thuộc loại:

A.

No, mạch hở.

B.

No, mạch vòng.

C.

Không no, mạch hở.

D.

Thơm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

No, mạch hở.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...