Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A.

H2 và Cl2.

B.

N2 và O2

C.

H2 và O2.

D.

HCl và CO2.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...