Hỗn hợp khí nào sau đây tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A.

H2 và Cl2.

B.

N2 và O2

C.

H2 và O2.

D.

HCl và CO2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

HCl và CO2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...