Hỗn hợp khí nào sau đây không tồn tại ở nhiệt độ thường ?

A. H2 và F2.
B. Cl2 và O2.
C. H2S và N2.
D. CO và O2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...