Hỗn hợp khí nào có thể tồn tại cùng nhau ?

A. Khí H2S và khí Cl2.
B. Khí HI và khí Cl2.
C. Khí O2 và khí Cl2.
D. Khí NH3 và khí HCl.
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...